top of page
חיפוש
  • Yair Tal

חשיבות הקשר בין גורמי התפעול לבטחון

כיועץ בטחון המתמחה בתחום התחבורה הציבורית, הסעות המונים ומתחמי תחבורה משולבים, אני נחשף למקרים בהם מנהלי התפעול אינם מתקשרים עם גורמי האבטחה הפועלים באותו שטח עבודה דבר היוצר מתחים והתנגדויות המשפיעות ואף פוגעות ברמת האבטחה.


במאמר זה אני אסביר את חשיבות שיתופי הפעולה בין התפעול לאבטחה והערך המוסף בשיתופיות זו.

ככלל, ככל שאנחנו מתחילים את החיבור והקשר עם התפעול כבר בשלבי התכנון ובכך אנחנו מצליחים להבין את הצרכים ואת הפערים שאנשי התפעול צריכים להתמודד איתם.

כמתכננים של מערך האבטחה הפיזי והטכנולוגי, אנחנו חייבים להכיר את הצרכים של מנהלי התפעול. לכן, ההמלצה שלי היא לייצר שיח מתמיד בכל שלבי התכנון. לאחר התכנון הראשוני , מציגים את התוכנית המוצעת ומייצרים סימולציות משותפות של התפעול והאבטחה.

הנסיון מלמד שביצוע סימולציות משולבות תפעול, משפרות את רמת האבטחה באופן משמעותי וזאת מבלי להפריע לתפעול השותף של המתח"מ.

שיתוף פעולה בין אנשי התפעול לאנשי הבטחון הוא כמו זוג שהתחתן וחיוני לשיפור רמת האבטחה והתפעול.

אנשי התפעול אחראים על תפקודו השוטף של המתקן, בעוד שאנשי הבטחון אחראים על הגנתו מפני כלל התרחישים והאיומים. כאשר שני הצדדים עובדים יחד, הם יכולים לזהות ולטפל בבעיות אבטחה ותפעוליות בצורה יעילה יותר.

יתרונות ממקודים לשיתוף פעולה בין אנשי התפעול לאנשי הבטחון:

  • שיפור זיהוי איומים: אנשי התפעול יכולים לזהות איומים פוטנציאליים על תפקוד המתח"מ ואנשי הבטחון יכולים לזהות איומים פוטנציאליים העלולים להשפיע על רציפות התפקוד. כאשר שני הצדדים עובדים יחד, הם יכולים לקבל תמונה רחבה ומקיפה יותר של הסיכונים ולנקוט בצעדים משותפים המתאימים כדי לצמצמם.

  • שיפור יעילות הפעולות: אנשי התפעול יכולים לסייע לאנשי הבטחון להבין את האופן שבו מערכות התפעול פועלות, ואנשי הבטחון יכולים לסייע לאנשי התפעול להבין את הסיכונים לאבטחתם ולסייע להם בעת ארוע. כאשר שני הצדדים עובדים יחד, הם יכולים לנקוט בצעדים יעילים ואפקטיביים בזמן המהיר ביותר.

  • שיפור התקשורת והשיתוף: כאשר אנשי התפעול ואנשי הבטחון עובדים יחד, הם יכולים ליצור תהליכים ונהלים משותפים וקבלת החלטות נכונה המשלבת את הבטחון והתפעול באופן מיטבי.

הדרכים לשפר את שיתוף הפעולה בין אנשי התפעול לאנשי הבטחון:

  • הקמת צוות משותף: חשוב לבנות צוות משותף של אנשי תפעול ואנשי אבטחה. הצוות הזה יכול להתמקד בזיהוי וניהול איומים פוטנציאליים, ובפיתוח תוכניות עבודה משותפות.

  • הכשרות ותרגילים משותפים: לקיים הכשרה משותפת ותרגילים לאנשי תפעול ואנשי אבטחה. הכשרה ותרגילים אלו יסייעו להבין את העבודה של כל אחד, ולהפחית את הסיכויים לתקשורת לא יעילה.תקשורת לא יעילה ואי הבנת הצד השני עלולה לייצר קשיים בתפעול היומי וכל זאת בגלל חוסר תקשורת.

  • יצירת תרבות של שיתוף: חייבים לעודד תרבות של שיתוף בין אנשי תפעול ואנשי אבטחה. זה יכול להיעשות באמצעות תוכניות ופעילויות משותפות, אירועים משותפים, ועוד.

לסיכום,

שיתוף פעולה בין אנשי התפעול לאנשי הבטחון הוא כלי חשוב לשיפור רמת האבטחה והתפעול של כל ארגון. על ידי עבודה יחד, שני הצדדים יכולים לזהות ולטפל בבעיות בצורה יעילה יותר, ולשפר את תפקוד הארגון באופן משמעותי ומיטבי.

לכן, ככל שנהיה מחוברים לאנשי התפעול מוקדם יותר, ניתן מענה מיטבי ומקצועי ביותר.

סנכרון ושת"פ אישי ומקצועי הוא המודל להצלחה

מוזמנים לצפות באתר שלי וליצור קשר


2 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page